Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες εμπορίας, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μονάδων και, γενικότερα, κάθε είδους ψυκτικών εγκαταστάσεων, με εξειδίκευση στους παρακάτω τομείς:

  • Μελέτη του χώρου για την εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων.
 Οι επιλογές κλιματισμού είναι οι εξής:

Απλά οικιακά κλιματιστικά (split), τα οποία αποτελούν και την πιο οικονομική λύση.

Τα απλά multi με έως τέσσερις (4) εσωτερικές μονάδες.

Τα power multi με έως οκτώ (8) εσωτερικές μονάδες.

 

  • Προεγκαταστάσεις δικτύων κλιματισμού
Οι προεγκαταστάσεις δικτύων κλιματισμού γίνονται όταν η οικοδομή βρίσκεται στη φάση της τοιχοποιίας, παράλληλα με τις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Οι λόγοι που καθιστούν σημαντική την προεγκατάσταση είναι οι εξής:
  • Δεν φαίνονται πουθενά οι αποχετεύσεις των κλιματιστικών, διότι καταλήγουν στις υδρορροές των υδραυλικών, αποφεύγοντας έτσι τα ανεπιθύμητα νερά.
  • Αποφεύγονται οι τρύπες και τα μερεμέτια που έχουμε σε μια κανονική από την αρχή εγκατάσταση.
  • Δεν φαίνονται καθόλου καλώδια, γιατί προβλέπουμε από την αρχή τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι παροχές ρεύματος.
  • Μπορούμε να κλιματίσουμε το χώρο μας και με μία εξωτερική μονάδα

 

Συντήρηση και επισκευή όλων των τύπων κλιματιστικών μηχανημάτων.

Παρέχουμε SERVICE με συμβόλαιο συντήρησης σε λογικές και ανταγωνιστικές τιμές, καθώς επίσης και προληπτικό έλεγχο – περιοδικές συντηρήσεις, για την ελαχιστοποίηση βλαβών και την εξοικονόμηση ενέργειας.
 
 

Σύνοψη: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Οικιακών - Επαγγελματικών Κλιματιστικών - Αντλίες Θερμότητας

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΩΝ : Οικιακών - Επαγγελματικών  Εφαρμογών

SERVICE : Χημικός Καθαρισμός με  Πιστοποιημένα Χημικά (εσωτερικών -  εξωτερικών στοιχείων , πλαστικών ,φίλτρων,παγολεκανης φτερωτής , αποχέτευσης) ,  Αμπερομέτρηση , Έλεγχο και Πλήρωση Φρεον αν χρειάζεται

AFTER SALES : Τακτικοί  Έλεχγοι και Συντηρήσεις , Απεγκατάσταση και Μεταφορά σε Νέους Χώρους

ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Χάντρωμενα Δίκτυα Ψυκτικών Σωληνώσεων στο Στάδιο της Τοιχοποιίας , για την Καλύτερη Αισθητική και Αποτελεσματικότητα των  Κλιματιστικών σε Οικίες και  Καταστήματα